Web cloud

MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR

 

Initiativ for bæredygtig handel og reduceret klimaaftryk

 

Bryggen er en del af Vejle og et møde- og handelssted for mange mennesker. Vores ambition er at det skal forblive sådan i mange år fremover. Vi arbejder konstant på at reducere vores klimaaftryk og skabe muligheder for bæredygtigt forbrug, der kan bidrage til minimal påvirkning af vores fælles miljø.

Bryggen ejes af Steen & Strøm, Skandinaviens førende shoppingcenterselskab, som igen er ejet af henholdsvis Klépierre og APG. Sammen med Klépierre har vi lanceret en opdateret ESG-strategi, Act4Good™. ESG står for Environment, Social and Governance og danner rammen om en standard for rapportering af miljøpåvirkning. Målene er ambitiøse. I 2030 er målet, at vi har skabt den mest bæredygtige platform for handel. I Skandinavien. Og i Europa.

Act4Good™ er baseret på fire hjørnesten:

1. Achieving net zero
Opnå klimaneutralitet i 2030 gennem et otte-punkts initiativ inden for lov om klima.

2. Servicing communities
At lokalt understøtte de områder og steder, hvor vi opererer, fx ved at tilbyde grønne ydelser i form af genbrug, tøjindsamling og bæredygtighedsprojekter med langsigtet effekt. At opfordre alle vores leverandører og samarbejdspartnere til at opfylde de internt fastsatte krav til inklusion.

3. Growing people 
Ambitionen er blandt andet at udvikle medarbejdernes kompetencer samt beskytte menneskers fysiske og mentale sundhed. Dette skal bl.a. gøres gennem events og initiativer for både ansatte og kunder, de steder, hvor vi opererer. 

4. Promote sustainable lifestyles
Opmuntre, muliggøre og bidrage til en bæredygtig tilgang og en bæredygtig livsstil, der omfatter hele økosystemet for vores lejere og besøgende. Bæredygtig handel skal fremmes i alle vores indkøbscentre ved at eksponere vores lejeres bæredygtige produkter/ydelser. Vores egne events vil øge vores kunders bevidsthed om bæredygtige vaner og livsstil. 

 

Læs mere om Klépierre

Læs mere om Act4Good

 

Vi passer på vores fælles miljø ved at:

- Reducere strømforbrug og CO2-udslip,

- Sortere vores affald og genbruge mest muligt

- Efterspørge miljøvenlige varer i vores indkøb

- Anvende digitalt markedsføringsmateriale og trykke på bæredygtigt FSC/PEFC-mærket papir til gavn for skov og natur

- Påvirke samarbejdspartnere, leverandører, lejere og naboer til at tage hensyn til miljøet

Desuden passer vi på hinanden ved at skabe en atmosfære, der gør det rart at være her -  både for vores gæster og for de mange medarbejdere i butikkerne.

Centrets drift er certificeret i henhold til ISO 14001 - se certifikatet her

Bryggen (bygningen) er BREEAM IN-Use Part 1 certificeret - se certifikat her